LILLA PAKETETDet lilla paketet har vi tagit fram till de mindre företagen som vill ha ett förmånligt paketpris för hela sin redovisning. Med denna lösning kan du som företagare känna dig trygg med att redovisningen följer aktuella lagar och regler samtidigt som du med en auktoriserad byrå i ryggen får en kvalitetsstämpel på dina ekonomiska rapporter gentemot externa intressenter.


Vi konterar och bokför samtliga underlag för verksamheten och säkerställer att redovisningen blir korrekt. Vi ansvarar för att din moms rapporteras in i god tid och blir rätt. I detta paket ingår även rapportering av arbetsgivaravgifter för en anställd.

Vid räkenskapsårets slut sammanställer vi ett bokslut och utifrån detta skapar vi en årsredovisning eller årsbokslut, beroende på företagets bolagsform. För att siffrorna från bokslutet ska bli lätta att förstå författar vi en skriftlig sammanställning som ger dig en övergripande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat. I det lilla paketet ingår även en inkomstdeklaration för enskild firma eller aktiebolag.


Vilken nivå av det Lilla paketet du ska välja avgörs av hur många verifikationer du har per månad. Med verifikation avses ett underlag för en affärshändelse i ditt företag. Dessa underlag kan utgöras av fakturor, kvitton eller andra både fysiska och elektroniska dokument.

Priser anges exklusive moms och avser 1 anställd.

För fler anställda i företaget, kontakta oss för offert.