HÅLLBARHETFöretag har en stor betydelse i skapandet av ett hållbart samhälle, och vår roll som redovisningsbyrå blir allt viktigare ur detta perspektiv. Vi vill värna om en hållbar framtid och har tagit fram en policy som ligger till grund för vårt arbete.

 


VÅR HÅLLBARHETSPOLICY


Hållbarhetsarbetet på Säffle & Långseruds Ekonomitjänst AB utgår från de tre aspekterna inom hållbar utveckling; ekonomiska, sociala och miljömässiga. Grunden är att vi arbetar proaktivt i linje med relevanta branschstandarder i vår yrkesroll och verkar för ständig förbättring i vårt arbete med hållbar utveckling. För att skapa ökad nytta i svenskt näringsliv ska vi värna om hållbar utveckling genom att:Ekonomiskt


- Verka för sund samhällsutveckling genom att hjälpa våra kundföretag med högkvalitativa leveranser av redovisnings- och löneuppdrag som direkt kopplar till att motverka ekonomisk brottslighet.
- Aktivt välja bort att arbeta med verksamheter som bedriver osund verksamhet eller som bryter mot penningtvättslagen.
- Skapa goda förutsättningar för långsiktig överlevnad och utveckling för våra kunder.
- Digitalisera våra tjänster för att förenkla, skapa transparens och resurseffektivitet.
- Främja och uppmärksamma våra kunder och affärspartners på hållbara affärsprinciper och rapportering.Socialt


- Utöver att följa lagar, regler och avtal ska vi också verka för goda arbetsvillkor genom ett öppet och kreativt arbetsklimat.
- Erbjuda en attraktiv arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för medarbetarna, där mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet respekteras och främjas.
- Förebygga ohälsa genom ett arbetsklimat som präglas av teamkänsla, tillit och samarbete.Miljömässigt


- Minska vår miljöpåverkan genom att göra klimatsmarta och medvetna val vid försäljning av tjänster, i alla våra kundkontakter och inköp.
-  Agera resurseffektivt i vår egen verksamhet och göra medvetna inköp.
- Agera resurseffektivt i de tjänster och produkter vi erbjuder genom att minimera, återanvända och återvinna.