BOKFÖRINGLöpande bokföring är ett centralt begrepp inom redovisning och avser registrering av en verksamhets samtliga affärshändelser i en kronologisk ordning. Med affärshändelser avses aktiviteter som påverkar ditt företags ekonomi såsom försäljningar, inköp och överföringar i din verksamhet. För varje affärshändelse ska det finnas ett underlag som benämns verifikation, och kan utgöras av ett kvitto, en faktura eller en reseräkning.


Vi kan hjälpa dig med allt inom den löpande bokföringen, och du väljer själv vilka delar du vill ha hjälp med. Kanske vill du att vi gör allt från kontering av underlag till bokföring in i ett system eller så önskar du bara att vi bistår dig med vissa delar som ett kompletterande stöd.


Då vi arbetar med ett molnbaserat system kan vi skräddarsy en lösning som motsvarar ditt företags behov. Oavsett var i landet du befinner dig kan vi hjälpa dig då vi har ett digitaliserat arbetssätt. Din redovisning kan till stora delar skötas helt pappersfritt samtidigt som du har ha en god insyn i din redovisning genom en ekonomiöversikt i din mobil. 

 

Några av de tjänster vi erbjuder inom Bokföring är:

 

  • Bokföring
  • Fakturascanning med OCR-tolkning
  • Sammanställning och rapportering av moms
  • Hantering av leverantörs- eller kundreskontra
  • Upprättande av kundfakturor
  • Betalningsbevakning
  • Framställning av ekonomiska rapporter
  • Avstämning