FÖRETAGSÖVERLÅTELSER


Vi kan hjälpa dig med rådgivning när du står inför ett ägarskifte, generationsskifte eller omstrukturering. I dessa situationer är det viktigt att korrekta avtal upprättas men det är även av stor vikt att väga in ekonomiska och skattemässiga konsekvenser.


Genom ett långsiktigt planerande i god tid kan insatser sättas in för att öka värdet i ditt bolag och för att optimera skatteeffekterna av händelsen.


Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera