BOKSLUTNär ett räkenskapsår är slut ska det avslutas med ett bokslut som sammanställer periodens bokföring. Bokslutet visar hur det gått under året samt hur den ekonomiska situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång.


Det finns olika varianter av bokslut och vilket ditt företag ska tillämpa beror på hur stor omsättning företaget har. Vi upprättar därefter ett bokslut utifrån det regelverk som är aktuellt för ditt företag. Ett bokslut kan även upprättas för en specifik period av räkenskapsåret, ett så kallat delårsbokslut.


Alla aktiebolag, ekonomiska föreningar samt vissa handelsbolag ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Årsredovisningen är en offentlig handling och ska skickas in till Bolagsverket.


Då vi är en auktoriserad redovisningsbyrå upprättar vi efter bokslutet en Bokslutsrapport som är att betrakta som ett kvalitetskvitto som visar på att din redovisning håller en hög kvalitet.


Följande tjänster erbjuder vi inom Bokslut:


  • Delårsbokslut
  • Årsbokslut
  • Årsredovisning
  • Årsstämmoprotokoll
  • Ekonomiska rapporter