DEKLARATIONERVi upprättar inkomstdeklarationer både för fysiska och juridiska personer.


För bolag innebär en inkomstdeklaration enkelt förklarat en sammanställning av dess kostnader, intäkter, tillgångar, skulder och skattemässiga justeringar.


För fysiska personer kan huvudblanketten behöva kompletteras med specifika bilagor. Detta ska göras om personen till exempel har sålt en bostad, har sålt aktier eller är delägare i ett fåmansbolag.


Följande tjänster erbjuder vi inom området Deklarationer:


  • Inkomstdeklaration för fysisk person
  • Inkomstdeklaration för bolag
  • Upprättande av bilagor
  • Rapportering till Skatteverket