MELLANPAKETETDetta paket har vi tagit fram som en helhetslösning för mindre och mellanstora företag. Med denna tjänst sköter vi löpande ditt företags redovisning och du kan känna dig trygg med att allt blir rätt samtidigt som det frigör tid som du kan istället lägga på de områden där du är bäst.


Vi konterar och bokför samtliga verifikationer enligt den nivå som önskas. Utifrån redovisningen beräknar vi vilken moms ditt företag ska rapportera och säkerställer att rätt ekonomisk information rapporteras till Skatteverket. Vi ser även till att en arbetsgivardeklaration lämnas in om företaget har anställda*.


Vid räkenskapsårets slut sammanställer vi dina affärshändelser i ett bokslut där vi gör en avstämning av bokföringens konton. Utifrån bokslutet skapar vi en årsredovisning eller ett årsbokslut, vilken sammanfattar bokslutsarbetet i en mer komprimerad form. I vilken forn du ska avsluta ditt räkenskapsår avgörs av vilken företagsform du har. Aktiebolag ska alltid avsluta sitt räkenskapsår i form av en årsredovisning som skickas in till Bolagsverket då det är en offentlig handling. För enskilda firmor räcker det generellt sett med ett årsbokslut som arkiveras i företaget men undantag finns för de riktigt stora enskilda firmorna, Vi har koll på vad som gäller för din företagsform och säkerställer att korrekt handlingar tas fram och skickas in till Bolagsverket i rätt tid.


Ekonomiska rapporter kan vara svårtolkade och därför tar vi med denna tjänst fram en skriftlig genomgång av ditt bokslut  som analyserar, sammanfattar och förklarar innebörden av bokslutsarbetet. Detta ger dig som företagare kontroll över din ekonomi och det hjälper dig att följa företagets utveckling, få en förståelse för den ekonomiska ställningen och underlättar för beslutsfattande. 


När bokslutet är klart ställer vi samman företagets inkomst i en inkomstdeklaration som vi lämnar in till Skatteverket vid den tidpunkt som gäller för just ditt företag. Med detta paket får du dessutom 6 timmar fri konsultation per år. Detta är en möjlighet som du kan utnyttja efter egna önskemål såsom att planera en expansion, ta fram en budget, planera anställningar eller beräkna vilket investeringsalternativ som är mest lönsamt.


Vilken nivå av Mellanpaketet du ska välja avgörs av hur många verifikationer du har per månad.

Priser anges exklusive moms och avser 1 anställd.

För fler anställda i företaget, kontakta oss för offert.