AVTALSUPPRÄTTANDE

I ett bolag stöter man ofta på juridiska frågeställningar. Vi kan hjälpa dig upprätta olika avtal såsom köpeavtal, kompanjonsavtal och anställningsavtal.